Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ

Лого Община Берковица

Общинска администрация – Берковица обявява на заинтересованите, че със заповед № РД-15-689/27.09.2023г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.210.135 по плана на новообразуваните имоти в м. „Пиздица“, в землището на гр. Берковица, на наследниците на Вангелия Николова Еленкова.
В 14–дневен срок от получаването, заповедта може да се обжалва от заинтересованите чрез Община Берковица, до Административен съд – Монтана.

РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ /П/
Кмет на Община Берковица