Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ

Лого Община Берковица

Общинска администрация – Берковица обявява на заинтересованите, че със заповед № РД-15-165/29.02.2024г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.220.108, със заповед № РД-15-166/29.02.2024г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.220.106,по плана на новообразуваните имоти в м. „Черешака“, в землището на гр. Берковица, на наследниците на Георги Спасов Абаджиев.
В 14 – дневен срок от получаването, заповедта може да се обжалва от заинтересованите чрез Община Берковица, до Административен съд – Монтана.

РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ /П/
Кмет на Община Берковица