Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

ПП ГЕРБ организира ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА на 18.02.2013 г. /понеделник/ с:

1. г-жа Искра Фидосова – народен представител и зам-председател на парламентарната група на ПП ГЕРБ и председател на правната комисия на 41-во НС,

2. г-н Златко Тодоров – народен представител на ПП ГЕРБ и член на комисията по образование, наука и въпросите на деца, младежта и спорта в 41-во НС,

3. г-н Петър Якимов – народен представител на ПП ГЕРБ и член на комисията по земеделието и горите в 41-во НС,

4.  г-н Ивайло Петров – областен управител на област Монтана

и експерти в областта на социалното подпомагане и земеделието

 

с ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛАТА :

 

 

– с.ПЪРЛИЧЕВО от 10:00 ч. в кметство, Пламен Ангелов – кметски наместник, тел. 09521/2091

– с.ЗАМФИРОВО и с.РАШОВИЦА от 11:00 ч. в кметство на с.Замфирово, Рангел Трифонов-кмет,

тел. 09521/2023

 

– с.БАЛЮВИЦА от 12:30 ч. в кметство, Тодор Милков – кметски наместник, тел. 09521/2192

– с.БОРОВЦИ от 13:30 ч. в кметство, Борислав Луканов-кмет, тел. 09529/2220

 

– с.ГАГАНИЦА 14:30ч. в кметство, Емил Миладинов-кметски наместник,тел.09528/2220

– с.ЛЕСКОВЕЦ от 15:30 ч. в кметство, Петър Върбанов – кметски наместник, тел. 0878-538041

– с.КОТЕНОВЦИ от 16:30 ч. в кметство, Боян Колов – кметски наместник, тел. 09522/2420

– с.ЧЕРЕШОВИЦА от 17:30 ч. в кметство, Петранка Трифонова – кметски наместник,

тел. 09522/2520

 

 

За контакти и предварителни записвания на посочените телефони.

Вашият коментар