Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Изнесена приемна на народните представители г-жа Искра Фидосова и г-н Димитър Аврамов, областния управител г-н Ивайло Петров, и експерти в областта на социалното подпомагане и земеделието се организира на 20 февруари тази година в Община Берковица със следния график:
1. кметство Боровци – 8.30 часа в кметството
2. кметство Замфириво – 10.00 часа в кметството
3. Берковица – 13.00 часа в стаята на Общински съвет 2 етаж

Вашият коментар