Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УОСГ-9400-4078 (3) / 29.05.2023. г.

Общинска администрация – Берковица обявява на заинтересованите, че със заповед № РД-15-314/19.05.2023 г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.235.107, със заповед № РД-15-313/19.05.2023 г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.235.108 по плана на новообразуваните имоти в местност Терасите, със заповед № РД-15-316/19.05.2023 г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.220.370, по плана на новообразуваните имоти в местност Черешака, със заповед № РД-15-315/19.05.2023 г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.211.51, по плана на новообразуваните имоти в местност Берковска река в землището на гр. Берковица, на наследниците на Евстати Георгиев Прусийски.
В 14 – дневен срок от получаването, заповедта може да се обжалва от заинтересованите чрез Община Берковица, до Административен съд – Монтана.

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица