Община Берковица

Одитен комитет

Състав на Одитния комитет 2023/2027г.
1. Събина Стоянова – Председател на Одитния комитет
2. Вероника Господинова – Зам.-председател на Одитния комитет
3. Емил Тодоров – Вътрешен член на Одитния комитет
За контакти тел.: 0886083377, e-mail: sabinap@abv.bg

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТЕН КОМИТЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2023 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2022 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2021 Г.