Актуални Новини

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ КЪМ „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

На 25.06.2014г. в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч” се получиха писма от ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ за одобрение на 12 проекта.

Одобрените проектни предложения са следните:

мярка                        бенефициент                                                     одобрена субсидия населено място
1 121 ЗП Кирил Петров Петров 119 715,92 лв. гр. Годеч
2 121 ЗП Антоанета Любомирова Иванова 42 420,00 лв. гр. Годеч
3 121 ЗП Галя Димитрова Младенова 94 510,01 лв. гр. Берковица
4 121 ЕТ,,ПепинкаГерасимова- Гълъб” 79 628,40 лв. гр. Берковица
5 121 ЗП Бойко Петров Томов 26 733,70 лв. гр. Берковица
6 311 ,,ВБН- Вилислав Братанов” ЕООД 130 796,28 лв гр. Годеч
7 312 ЕТ,,СИД- Огнян Богданов” 7 634,31 лв. гр. Берковица
8 312 ,,Дентал Лабор А и Т” ООД 7 056,88 лв. гр. Берковица
9 312 ЕТ ,,Епос -Павел Янакиев” 59 072,26 лв. гр. Годеч
10 312 ,,Лили” ЕООД 14 261,94 лв. гр. Берковица
11 313 Община Годеч 153 397,37 лв. гр. Годеч
12 321 СНЦ,,Мисия” 46 469,68 лв. гр. Годеч

 

С одобрението на горепосочените проекти, броят на одобрените проекти на „МИГ – Берковица и Годеч” е 35. В процес на оценка от ДФЗ остават 8 проектни предложения.