Актуални Новини

ОДОБРЕНИ СА КАНДИДАТИТЕ ЗА СТИПЕНДИИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122На работно заседание на комисия, определена със Заповед на кмета РД-15-666 /29.10.2014 г./ бяха одобрени трима кандидати за стипендии, отпускани от общинския бюджет. В съответствие с изискванията на чл.4 и чл.6, т.3, от ПОССОБ /Правилника за отпускане на стипендии на студенти от Община Берковица/, комисията е определила специалностите, от които общината има трайна нужда от изпълнителски и ръководни кадри, съобразявайки се и с приоритетите заложени в „Общинския план за развитие на Община Берковица за периода 2014-2020“.

Стипендия за успех ще получи Кирил Евалин Георгиев, студент редовно обучение. Социални стипендии ще бъдат отпуснати на Ивета Огнянова Иванова и Вилиана Ангелова Стефанова, студенти редовно обучение.
За повече информация : Анелия Якимова-Гл. експерт „Образование“ към ОбА – Берковица, тел: 0953/ 89-125 и 0893412167.
С оглед политиката за осигуряване подкрепа на младите хора в Община Берковица и през следващата година ще бъдат отпуснати стипендии за студенти, редовно обучение.