Актуални Новини

ОДОБРЕН Е КАНДИДАТ ЗА СТИПЕНДИЯ ПО УСПЕХ

Ръководството на община Берковица  одобри за стипендия по успех Борислав Малинов Иванов, кандидатствал и приет в УНСС гр. София специалност „Управление и администрация”. Размера на стипендията е семестриалната такса. Одобряването на кандидата е във връзка с недостиг на квалифицирани специалисти в сферата на администрацията и строителството, поради което община Берковица  учреди  стипендии за специалностите:

    1. Строителство на сгради и съоръжения – един брой стипендия, петгодишен план на обучение, УАСГ – София
    2. Публична администрация – един брой стипендия, петгодишен план на обучение, УНСС – София

Със свое решение  Общински съвет – гр. Берковица даде съгласие за отпускане на два броя стипендии съгласно приложени критерии (стипендия за успех и социална стипендия). Стипендиите ще се изплащат със средствата от бюджета на Община Берковица, приет с Решение 98 от протокол №5/17.02.2012 г. Крайният срок за подаване на документите бе на 15.09.2012 г.  Изборът на кандидата е въз основа на утвърдени критерии.

Вашият коментар