Актуални Новини

ОДОБРЕН Е ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Общински съвет – Берковица одобри три броя стипендии, като средствата за тях ще се предвиждат и в следващите бюджети на Общината за съответната календарна година. Причините, които наложиха изменение  на Правилника за отпускане на стипендии на студенти от община Берковица се свеждат до остър дефицит от изпълнителски и ръководни кадри в областта на здравеопазването и други сектори от общинско значение. В условията на непрекъснато нарастващ жизнен стандарт досегашният размер от 100 лв. на месец е крайно нестимулиращ за студенти, които ще се обвържат с договор, по силата на който ще бъдат задължени да работят след дипломирането си най-малко 5 години.

Основните промени са следните:

– повишаване на месечния размер на стипендията от 100 лв. на 300 лв.;

– промяна в изискването за поддържане на среден успех над 4,50 на семестър, вместо успех над 5,00, който беше заложен в предишния Правилник;

– промяна в раздел „Неустойки и обезщетения“ от договора, в който се регламентират размера на неустойките и обезщетенията.

С новият Правилник за отпускане на стипендии на студенти от община Берковица се предлагат по-либерални и атрактивни условия за набиране на желаещи стипендианти.