Актуални Новини

ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ПУНКТОВЕ И МЕСТА ЗА ОТДИХ

Държавен фонд „Земеделие“ одобри проект на Община Берковица за изграждане на информационни пунктове и места за отдих. Името на проектното предложение „Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на мрежа от информационни пунктове и места за отдих и развлечения“. Стойност на проекта е 66 486.68 лв без ДДС. Проектът е подаден към Фондация „МИГ – Западна Стара планина – Копрен – Миджур” по Мярка 313: „Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на мрежа от информационни пунктове и места за отдих и развлечения“.

По проекта се предвижда да бъдат изработени и монтирани в селата: с.Гаганица, с.Бистрилица, с.Черешовица, с.Лесковец, с.Котеновци, с.Костенци, с.Комарево и с.Боровци по 1 брой еднотипни информационни пунктове и в две от селата: с.Гаганица и с.Боровци по 1 брой места за отдих и развлечения, даващи възможност на туристите и посетителите на целевия район за отдих и информираност за забележителностите на района.