Актуални Новини

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

logo-еразъмНа 02.11. 2015 г. г-жа Гергана Антонова, ВрИД Кмет на община Берковица подписа Договор за сътрудничество между Община Берковица и Община Елбльог, Полша за изпълнение на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+,

ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, апликационна форма № 9EF07C709891CE63, финансово споразумение №2015-1-PL01-KA201-016421. Проекта ще се реализира в рамките на следващите две години, като координатор на проекта е община Елбльог, а партньор е община Берковица. Общата стойност на проекта е 120 550,00 евро. Местни партньори на община Берковица са Районно управление МВР Берковица, Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“ гр. Берковица и Второ основно училище „Христо Смирненски“ гр. Берковица. По проекта е определен 7 членен екип за организация и управление на проекта, от представители на всички партньорски институции на местно ниво.

Проекта е насочен към подобряване на безопасността на учениците в областта на пътната безопасност и извънредни кризисни ситуации. Партньорите ще имат за цел да повишат ефективността на интервенциите в училищата, на досегашните мерки за гарантитане на безопасността на учениците и да се разработят методи подобряващи образованието, свързано с безопасността по пътищата. Проектът включва създаване на здравословна, безопасна и приятелска среда в училище, подобряване на компетентностите на учителите и засилено сътрудничество между лицата, отговарящи за сигурността в училище.

Първата официална визита ще бъде в периода от 06.11.2015 г. до 12.11. 2015 г. , като домакин ще бъде Община Берковица. Партньорите от Полша ще бъдат представлявани от десет членна делегация, която ще посети двете училища в Берковица, партньори по проекта, Районно управление МВР Берковица, Областна дирекция на МВР гр. Монтана, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана и Общинска администрация Берковица.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.