Актуални Новини, Новини

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО СХЕМА ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ ПО ПРОГРАМА РОМАКТ

Romact

Община Берковица е одобрена по Схема за Малки Грантове по Програма РОМАКТ проект „Мерки за възстановяване и опазване на околната среда“ на стойност 5534,72 евро. Сумата, която ще бъде отпусната по проекта е в размер на 4967,22 евро, собствен принос на Община Берковица 567,50 евро. Споразумението е подписано на 21 юли 2023 г. Средствата са предназначени за подобряване на околната среда чрез почистване на речното корито на река Раковска от битови отпадъци и закупуването на 4 броя контейнери и 70 броя кофи за смет. Целта на проекта е да се подобри околната среда съобразена с нормално протичащ живот в кв. “Раковица” и намаляване до минимум риска за човешкото здраве.
Представителите на Местната Активна Група /МАГ/ създадена по програма РОМАКТ активно ще участват в изпълнението на дейностите по проекта.
РОМАКТ е съвместна програма на Европейската комисия и съвета на Европа. Програмата предоставя на местните администрации работещи методи и инструменти, с чиято помощ те достигат да общностите, в които живеят най-уязвими граждани и да оценяват нуждите им чрез открит диалог между страните.