Актуални Новини, Новини

ОДОБРЕН ПУП НА УПИ XII, кв. 8а

111С изходящ № УОСГ-94-00-1600(13)/20.06.2017г. дирекция “ ИСТСУИП“ при Общинска администрация – Берковица на основание чл.129, ал.2, във връзка с чл. 131, ал.1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед № РД -15-317 от 19.06.2017год. на Кмета на Община Берковица е одобрен ПУП на УПИ XII, кв.8а по плана на гр. Берковица.

На основание чл. 136, ал.1 и чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14- дневен срок от поличаване на настоящето обявление може да обжалвате заповедта чрез Общинска администрация  – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.

ПЪЛНОТО ОБЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.