АКТУАЛНО

ОЖИВЕНИ ДИСКУСИИ И ПРЕЗ ВТОРИЯ ДЕН НА СРЕЩАТА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

20181002_160539Активната програма на срещата е продължила и през втория ден – оживени дискусии с ключови за общините министри и много въпроси, насочени към развитието на общините. Сутринта са се провели три паралелни форума по актуални за общините теми, а следобед – две пленарни сесии.

Форумът, посветен на приноса на общините за опазване на обществения ред и защита на населението при кризи е включвал  две основни теми – взаимодействието между МВР и местните власти по опазването на обществения ред и управлението и безопасността на общинските язовири в контекста на последните изменения в Закона за водите. Първата тема представителите на общините са коментирали с Красимир Ципов, зам.-министър на вътрешните работи, и Младен Петров, директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към МВР.

Въпросите по прехвърляне на общински язовири на държавата, новите условия за контрол по състоянието на водните обекти и категоризацията им са били  адресирани към заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов, вр.и.д. председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Кирил Войнов и Бончо Бончев, дирекция „Техническа хармонизация и потребителски политики“ на Министерство на икономиката.

Водещият – Иво Димов, кмет на Димитровград и зам-председател на УС на НСОРБ, е очертал основното предизвикателство пред местните власти – финансирането на дейностите по превенция: „Всички ние имаме достатъчно яснота относно рисковите обекти на територията на общините ни, за необходимите мерки за превенция, за много от обектите имаме изготвени проекти. Крайно време е в национален мащаб да се въведе в действие механизъм за финансиране на действията по превенция, който да бъде заложен в Закона за държавния бюджет – като целева субсидия за общините, разпределена по конкретни обекти.“

Водещ на форума на тема „Образователната и социалната системи – интеграция на общинския терен“ е била  Донка Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Троян.

В дискусията за обхвата на децата в задължителната предучилищна и училищна възраст са били обсъждани въпросите за подобряване на координацията между институциите и съкращаването на сроковете за реакция, осигуряване на подкрепа за децата и семействата и съответно налагане на ефективни санкции на родителите. Важни са били разгледаните възможности за допълняемост на образователните и социалните мерки и възможностите за служебен обмен на информация.

Местните власти са поставили въпроса и за финансово неосигурените си ангажименти в Закона за училищното и предучилищното образование и в новия проект на Закон за хората с увреждания.

Обсъдени са били и актуалните задачи пред общинското образование и социалните услуги през 2019 г. и предизвикателствата при предоставяне на услугата „Личен асистент“ като делегирана от държавата дейност.

Всички тези актуални за общините теми са били обсъдени с д-р Хасан Адемов – председател на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика, и министрите на образованието и науката и на труда и социалната политика – Красимир Вълчев и Бисер Петков.

Министър Вълчев принципно е подкрепил предложенията на общините за постигане на интегриран модел на образователни и социални услуги, като в координираните усилия се включи и Министерството на здравеопазването.

Господин Адемов е говорил за постигане на ефективен модел на социалната система и решаване на екзистенциалния за него проблем – договорът между политици и общество трябва да реши принципа на социалното подпомагане – универсален или диференциран. Защото, каза той, забелязваме, че колкото повече увеличаваме средствата, толкова повече нарастват проблемите.

Министър Петков е говорил за предстоящите реформи в социалната сфера и ролята на общините, вкл. като участник в процеса на обществени консултации на законопроектите за хората с увреждания и социалните услуги. Той съобщи новината, че се бърза с утвърждаване на стандарт за делегираната дейност „Личен асистент“ от 2019 година.

Общините и държавата в съвместно управление на територията, е била  темата на партньорския форум с МРРБ. Разгледани са били основно мерките за облекчаване на административната тежест – подготвяните промени в ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, промените в Закона за регионалното развитие, възможностите за съвместна дейност в сегрегираните зони и справяне с незаконното строителство и кадастралната осигуреност. Водещ на форума бе инж. Хасан Азис, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Кърджали.

В залата още веднъж е бил  потвърден ангажиментът на общините за подкрепа за всички разумни предложения и идеи за облекчаване на процедурите в устройственото планиране и инвестиционния процес, но и категоричното несъгласие с нови финансово и кадрово неосигурени ангажименти.

В дискусията са участвали председателят на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, изпълнителният директор на АГКК инж. Виолета Коритарова и началникът на ДНСК арх. Иван Несторов.

Много въпроси е поставила и Националната жилищна стратегия и Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по отношение на ангажиментите на общините и взаимодействието между институциите.

Другите теми, които са обсъдили представителите на местната и централната власти са били ВиК услугите и общите дейности в този сектор, както и възможностите за държавно финансиране на дейностите по поддържане и развитие на общинските пътища.

Срещата със зам. -министър-председателя Томислав Дончев и председателя на ДА „Електронно управление“ (ДАЕУ) Атанас Темелков по въпросите на електронното управление е преминала  при голяма активност и интерес от общините.

Водещият – Димитър Николов, кмет на Бургас и член на УС на НСОРБ, е обобщил в началото: „Общините, които направиха първите крачки в е-управлението, се убедиха в ефективността му, но всички ние се нуждаем от държавна подкрепа и сигурна среда.

Общините очакват от държавата финансова подкрепа за ускоряване на процеса на въвеждане на електронни услуги и тя може да се търси по посока на оперативните програми.

Заместник министър-председателят Дончев е заявил, че е нужна подкрепата на цялата власт – и централна, и местна.  Въвеждането на електронно управление по същество е административна реформа. Това не е електронно копиране на процеси, а друг режим на организация в администрациите, заяви той. Господин Дончев обърна внимание и на сигурността. Държавата има над 17 хил. регистъра и колкото повече стават те, толкова по-уязвими ще бъдем от хакерски посегателства.

Председателят на ДАЕУ е дал последна информация, че досега 220 общини са се присъединили към електронния обмен на данни и 11 са подали заявление.

Господин Темелков е определил основните предизвикатества пред процеса – хората и ресурсите. Хората в държавната администрация, занимаващи се с ИТ индустрия са 2,3%. Според него, ще има все по-голям недостиг на хора, които внедряват нови технологии в администрациите, бюджетът ще става все по-голям, но няма да има кой да управлява парите. Изводът, каза той, е, че трябва да вървим към централизарано и споделено предоставяне на услугите от администрациите.

Общините са задали и въпроси по ползването на средата за междурегистров обмен на данни RegiX , признаване на е-документите и необходимостта от уеднаквяване и унифициране на регистрите.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева е обяснила наслова на сесията „Силни общини – силна държава“ с желанието да погледнем напред към това, което искаме да постигнем в местното самоуправление в следващите 3 – 4 мандата. В пленарната сесия са участвали председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, вицепремиерът Томислав Дончев, министри от форумите, народни представители.

Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ, е започна изказването си с поздрав за 12 октомври – Деня на българската община, и с добрите неща, които сдружението и общините успяха да свършат през изминалата година – достойния принос за успеха на първото Българско европредседателство, успешното изпълнение на европейски проекти и резултатното партньорство между местната и централната власт.

Господин Панов е представил  накратко и проблемите  на местните власти – общинската пътна инфраструктура, задръжането на кадрите в общинските администрации и подобряване разпределението на изравнителната субсидия.

Източник: https://www.namrb.org/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

При наличие на натрупани задължения към дружеството, за неплатена изразходвана и отведена вода „ВиК Берковица” предлага на абонатите си споразумение

ВИЖТЕ ОЩЕ »
РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА "ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" И ПК "КЛИСУРА"
Актуални Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА “ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” И ПК “КЛИСУРА” СЕЛО БЪРЗИЯ

На 16.03.2023 г. се проведе редовно годишно-отчетно събрание на “Дружество на хора с увреждания” и ПК “Клисура” село Бързия. На

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Трети март
Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 3 МАРТ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,СКЪПИ ГОСТИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, В деня на националния ни празник – Трети март, за мен е чест, като

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (18) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (6) Образование (41) Община Берковица (326) Общинска администрация-Берковица (26) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (9) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (17) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (6) обявление (58) основни училища (8) отдел строителство (15) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) програми (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

културен туризъм Велико Търново
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ УЧАСТВА В XVIII-ТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община Берковица ще вземе участие в Международното изложение „Културен туризъм“ със собствен щанд, представящ културното наследство и потенциала на региона

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.03.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 март 2023 г. /сряда/ – 14.00 часа 1.Докладна РД-92-00-2408 относно отчет за дейността

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.