Актуални Новини

ОИЦ – МОНТАНА И ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВИ КАНЯТ НА ФОТОИЗЛОЖБА „СТЪПКИ ПО ПЪТЯ КЪМ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020“

signature_izlojba_OICФотоизложбата „Стъпки по пътя към програмен период 2014 – 2020“ ще бъде открита в Берковица. Тя ще е разположена в сградата на общината на пл. „Йордан Радичков“ №4. Експозицията ще остане там от 24 до 28 ноември 2014 г., вход свободен.
Изложбата включва снимки на 16 успешно изпълнени проекта на общини, фирми и училища от област Монтана, финансирани от оперативните програми чрез европейските фондове.

Официалното представяне на фотоизложбата ще е на 26 ноември (сряда) 2014 г. от 11:00 часа в Община Берковица. В същия ден до 14:00 ч., чрез изнесен щанд, експертите на центъра ще представят приоритетите на новия програмен период и ще отговарят на въпроси, свързани с оперативните програми за 2014 – 2020 г.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителни въпроси:
Областен информационен център – Монтана
Тел.: +359 96 300 560
E-mail: oic.montana@eufunds.bg
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/OICMONTANA