Актуални Новини

ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ: „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“

На 15 април 2019г. Областен информационен център – Монтана, заедно с останалите 26 ОИЦ (областни информационни центрове) в страната стартира  Национална кампания на Мрежата от ОИЦ за 2019г., част от инициативата на ЕК „Европа в моя регион“ – Онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“. Конкурсът се организира от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерски съвет.

Целта на онлайн конкурса е да се провокират интересът, творческата изява и да бъде насърчено предприемачеството сред подрастващите.

Конкурсът цели да се насочат младите към мислене в дълбочина и перспектива за развиване и реализиране на бизнес идеи. Ще бъдат обменени опит и идеи между младежи и възрастни от различни населени места и училища. Учениците ще се запознаят с вече успели бизнес идеи и предприемачи.

Онлайн конкурсът ще се проведе в периода 15 април – 1 юни 2019г. във Facebook:

15 април 2019г. – Обявяване на конкурса.

До 12 май 2019г. – Събиране на видеоклипове с бизнес идеи.

13 май 2019г. 10:00 часа – Видеоклиповете стават публични. Стартира гласуването.

23 май 2019г. 10:00 часа – Прекратяване на гласуването. Преброяване на гласовете. Обявяване на 10-те финалиста, сред които и двамата победители.

1 юни 2019г. – Посещение на София Тех Парк и среща с официални лица и представители на бизнеса.

Участие в онлайн конкурса могат да вземат ученици от 14-18г. от всички училища в 28-те области в страната. Видео клипът се изпраща към създаденото за целите на Конкурса събитие във Facebook като съобщение в Messenger. Видеоклипът на тема „Имам бизнес идея!“ трябва да е с продължителност  до 2 минути. Максималната големина на клипа следва да е до 25 МБ. В него трябва да присъства оригиналност и творчески подход към представяне на бизнес идеята и по недвусмислен начин да бъде показано доколкото идеята е насочена към постигане на нещо ново, позитивно и значимо.

Окончателните резултати ще бъдат обявени на Facebook страницата на съответния Областен информационен център, в специално създаденото за онлайн конкурса събитие „Имам бизнес идея!“, както и в Единния информационен портал за ЕСИФ в Р. България www.eufunds.bg . Областните информационни центрове ще се свържат с победителите в срок до 28.05.2019г.

Първите 10 участника (клипа), събрали най-много харесвания ще бъдат наградени със „спийкъри“. Двата участника (клипа) от всяка област, събрали най-голям брой харесвания (лайка) сред първите десет, освен със „спийкър“, ще бъдат наградени с пътуване до София и посещение в „София Тех Парк“, където ще участват в специално организирано събитие.

 

Областен информационен център – Монтана

Монтана 3400

ул. „Иван Аврамов“ №10

тел.: 096/587 449

oic.montana@eufunds.bg

oic@montana.bg

www.eufunds.bg

www.facebook.com/oicmontana