Актуални Новини

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ

fireСилните слънчеви лъчи довели до разтопяване на снега, водят и до бързото изсъхване на растителността. С настъпването на пролетта започва почистване на дворовете и земеделските земи от изсъхнала растителност. При това почистване възниква проблем с унищожаването й. Най-лесния начин, до който прибягват стопаните, е изгаряне на тези отпадъци. При това никой не се съобразява със законовите разпоредби, категорично забраняващи изгарянето на растителни отпадъци, регламентирани в Закона за опазване на околната среда и Закона за опазване на земеделските земи, Закона за горите и Общинските Наредби за пожарна безопасност. Изгарянето на растителните отпадъци, освен че нанася вреди на природата, може директно да засегне и личната собственост. Често при изгарянето на отпадъците, хората не преценяват опасността и ги палят в непосредствена близост до сградите. Категорична е забраната и за паленето на крайпътни ивици и суха растителност по ливадите. При тези опожарявания, освен вредите на флората и фауната, често пожарите се разрастват, при което се налага съсредоточаване на много сили и средства от компетентните органи – Пожарна, Държавно лесничейство, доброволци и т.н. Огънят няма граници и често достига до лозя, стопански постройки, вили и друга собственост на гражданите. Особена опасност възниква при силен вятър и приближаване на огъня до населени места. При това могат да бъдат засегнати жилищни сгради и стопански постройки!

Във връзка с това, от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, призоваваме гражданите да спазват установените правила за пожарна безопасност!

Напомняме категоричната забрана за изгаряне на суха тревна растителност по крайпътни ивици, ливади и слогове!

При констатиране на нарушение на тези забрани, се носи административно-наказателна отговорност по Закона за МВР и Наредба Із-1053, както и по Общинската Наредба за пожарна безопасност. Глобата е в размер от 200 до 2000 лв.

При изгарянето на суха растителност в дворовете, е необходимо да се спазват следните правила:

–         Огнището се оформя на минимум 10 м. от сгради и съоръжения;

–         Около огънят предварително се прави негорима ивица минимум 50 см., чрез премахване на растителността до достигане на минералния слой на почвата;

–         Паленето на огън да става само при липса на вятър;

–         Горимите отпадъци се хвърлят в огъня на няколко пъти, като се следи пламъците да не надхвърлят височина от 1.50 м.

–         Запаленият огън да не се оставя без наблюдение;

–         Наблизо се осигурява съд с вода или маркуч свързан към водопроводната инсталация.

 

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР СЕ ОБАДЕТЕ НА ТЕЛ. 112 ИЛИ В КМЕТСТВОТО НА НАЙ-БЛИЗКОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО!

 

14.03.2012 г.                                                              От Ръководството на

Берковица                                                                             РСПБЗН – Берковица

 

Вашият коментар