Актуални Новини

ОСТЕОПОРОЗА – КОМПЛЕКСНИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИАЛИСТ – РЕВМАТОЛОГ

\Д-р Луканов\

1.ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ  С   АМЕРИКАНСКИ

УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ   –   ‘ACHILLES EXPRESS’

Резултатът е сравним с рентгеновите остеоденситометри!

2.Консултация и препоръки за профилактика, както  и лечение на заболяването  остеопороза!

/цена – 10 лв./

3.РЕВМАТОЛОГИЧНА  КОНСУЛТАЦИЯ –  / по желание /,

/ставни проблеми/.

/цена – 15 лв./

      дата          час Предварителни записвания!
 

19 април /петък/,

от 09.30 – 12.00 часа          2 етаж на МБАЛ-Берковица /стаята на управителя/

§

Предврителни записвания при д-р Луканов,                тел. 0887256215.

Д-р Луканов – 0887256215