Актуални Новини

ОТБЕЛЯЗВАМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ

Знаете ли че?

На 15 ноември отбелязваме Международния ден без тютюнев дим. Призивът е  пушачите да се откажат от цигарите поне за един ден.

Разпространението на тютюнопушенето сред населението ни е най-високо в ЕС и е с почти 7% над средното за ЕС, сочат данни от изготвения от Европейската комисия „Здравен профил за България”.

Според статистиката не по-малко от 28% от възрастното население, включително повече от един на всеки трима мъже, пушат ежедневно. 13% от всички болести и 12% от смъртните случаи у нас възникват вследствие употребата на тютюневи изделия.