Актуални Новини, Новини

ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА

Светът отбелязва Международния ден на Земята. За първи път инициативата е чествана в САЩ преди 51 години. Проявите на този ден имат цел да приобщят повече хора към идеята за опазване на околната среда. Унищожаването на природата, загубата на биоразнообразие и климатичните промени са сред заплахите за планетата Земя, предизвикани от човешка дейност.

В Деня на Земята всеки може да се вдъхнови за позитивни действия, да покаже подкрепа за хората и планетата. Нека тези действия се превърнат в навици и гражданска активност, която продължава и след този ден.

През последните десетилетия нарастват редица глобални проблеми, свързани със замърсяването на околната среда и изменението на климата. По-голямата си част са в резултат от човешката дейност /замърсяване на водите, почвата, въздуха, в това число можем да добавим и шумовата агресия/. Измененията вече са реалност и оказват своето влияние върху цялата планета като: глобалното затопляне, екологични катастрофи, киселинни дъждове, опустиняване и т.н. Те влияят негативно и върху всички живи организми на планетата.

На празника на Земята хората отправят своите послания за бъдещето на планетата:

– за една по-зелена, една идея по-цветна и по-свежа, с повече животни и с по-малко замърсяване;

–  Домът ни не е само четири стени. Той е цялата планета земя, за която трябва да се чувстваме отговорни!

ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ КЪМ ЗЕМЯТА,

БЪДЕЩЕТО Е В НАШИТЕ РЪЦЕ…