Актуални Новини, Новини

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДЪРЖАНЕ

11122На вниманието на заинтересованите фирми, че на 24.10.2014г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация ще се отворят ценовите оферти във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител с предмет „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2014/2015 година по обособени позиции” както следва:
1. „Снегопочистване и зимно подържане на 65.8 км (409,9 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км (30 дка) републикански път за сезон 2014-2015 г.”;
2. „ Зимно подържане и снегопочистване на 51.8 км общински пътища и 28 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2014-2015 г.”;
3. „Зимно подържане и снегопочистване на общински път IV-81029, участъка от гр.Берковица до х. „Ком” за сезон 2014-2015 г.”