Актуални Новини, Новини, Обяви

ОТВАРЯНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

11122Във връзка с публична покана с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за деца и възрастни по обособени  позиции за нуждите на ДДМУИ- гр.Берковица и ДДЛРГ „Люба Тенева“ – гр. Берковица  Ви уведомяваме, че офертите на участниците ще бъдат отворени на 05.09.2014 г. от 10:00 часа в Заседателната зала, в сградата на Община Берковица.