Архив

Отваряне на ценови оферти

Във връзка с Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка за Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по: „Рехабилитация-изкърпване на дупки на общинска пътна мрежа зона Ком, общ. Берковица“, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 10.09.2014 г. от 11:00 в заседателната зала при общинска администрация Берковица.