Архив

Отваряне на ценови оферти

Във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП за „Избор на изпълнител за СМР – Рехабилитация на парк Св. Георги Победоносец“.
Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 24.10.2014 г. от 10.00 часа в заседателната зала при Общинска администрация Берковица.