Архив

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2015 година“, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 29.09.2014 г. от 10.00 часа в заседателната зала при Общинска администрация Берковица.