Актуални Новини

ОТВАРЯ ВРАТИ КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ КЪМ МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

111От 15.01.2014 год. започва работа Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В него ще се осъществява консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 години и техните родители или лица, които ги заместват, както и дейности по превенция на противообществените прояви и престъпленията сред малолетните и непълнолетните. Два пъти седмично – в сряда и в петък, от 15.00 до 17.00 часа, специалисти (педагози и специален педагог) – обществени възпитатели към МКБППМН  ще дават консултации. Те са напълно безплатни и поверителни.

Всеки, който има проблем (дете и/ или родител), е добре дошъл в кабинета – екипът от Консултативния кабинет, както и МКБППМН, ще направят всичко възможно, за да помогнат за разрешаването му.

Адресът на Консултативния кабинет е: пл. „Йордан Радичков“ №1, сградата на Читалище „Иван Вазов 1872“, партер, бившия ТИЦ.