Актуални Новини, Новини, Обяви

ОТВАРЯНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с публична покана с предмет „Ремонт на градинка, находяща се в ПИ 03928.512.418 по плана на град Берковица“ Ви уведомяваме, че офертите на участниците ще бъдат отворени на 27.08.2014 г. от 14:00 часа в Заседателната зала, в сградата на Община Берковица.