Актуални Новини

ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ УПРАВЛЕНИЯ

Общината и Полицията организират  Седмица на отворени  врати от 3 до 6 април 2017 г. Инициативата  цели да се повиши правната култура на децата и да се изгради доверие у тях по отношение на институциите. Особено силно това важи за подрастващите, участващи в детските полицейски управления, при които чувството на уважение към законността, зачитане ценностите на обществото и гражданското самосъзнание са изключително важни. В рамките на кампанията децата ще посетят Полицията, където ще се срещнат с инспектор Детска педагогическа стая. С него ще  научат как полицията работи с деца правонарушители, както и с деца по линия на превенцията. Освен това ще имат възможност да се запознаят с други служители на реда, да разгледат работните им места, включително и да посетят стаята за арести.  В Общинска администрация – Берковица малките полицаи ще се запознаят с екипа и функциите на Местната комисия за борба срещу  противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  Тук те ще научат как се провеждат възпитателните дела с децата, как се организират конкурсите на комисията и как институциите работят в мрежа по между си. В следващите седмици предстоят още много срещи в рамките на инициативата Седмица на отворени врати, когато в нея ще се включат и останалите ученици в Община Берковица.