Актуални Новини

ОТВОРИ ВРАТИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР В БЕРКОВИЦА

IMG_7830Днес отвори врати Консултантски център по проект „Обединени усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“. Проектът е разработен с подкрепата на Община Берковица съвместно със сдружение „Рома-Берк“-Берковица и румънския партньор „Асоциация за регионално развитие и партньорство“, гр. Крайова. Такъв център ще бъде открит и в гр. Карйова Румъния. На събитието присъстваха кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов, зам.-кметовете Радослав Найденов и Биляна Тодорова, екипът по проекта и гости.

Центърът цели да подпомогне интеграцията на лицата в неравностойно положение на пазара на труда в трансграничния регион, разработване на съвместни стратегии и проучване на добри практики за заетост и IMG_7823изграждане на капацитет на тази специфична уязвима група. В рамките на проекта екипът ще анализира ситуацията на трудовия пазар на хората с увреждания, ще проучи проблемите за обезкуражаването им при влизане на пазара на труда и ще изследва специфичните възможности за заетост и пречките за трансграничната мобилност. Предстои да бъде издаден наръчник относно иновативни практики, методи и насоки, които показват подходи как тази група в неравностойно положение може да има достъп до пазара на труда в трансграничния регион и да ги направи мобилни с увеличаване на мобилността на работната сила. Новооткритият център ще предоставя информация на безработните лица в неравностойно положение за възможности за работа в страната и чужбина, запознаване с мерки и програми за финансиране, програми за хора с увреждания и др. Той ще предлага и услуги за работодатели  при наемане на безработни лица. Консултативните центрове ще приложат иновативен подход, заимстван от Чехия за връчване на сертификат „Етнически толерантен работодател“. С връчването на сертификата ще бъдат насърчени работодателите, които следват принципа на равно третиране на работниците и осигуряват недискриминационен подход към тях.  Те ще предоставят и финансова информация и правни консултации. Със стартирането на проекта ще бъде създаден общ уеб сайт, който ще предлага цялостна информация за протичането и развитието на проекта на три езика – български, английски и румънски. Постепенно този уеб сайт ще бъде обособен като платформа за трансгранично сътрудничество в помощ на хората в неравностойно положение на пазара на труда. Платформата ще бъде поддържана информационно и обновявана, както и ще съдържа актуална информация за работодателите от трансграничния регион, предлагащи работа и желаещи да наемат лица в неравностойно положение. Проектът ще се реализира в рамките на 18 месеца. Общият му бюджет е 165 143,00 евро. Предстои и организирането на две трудови борси за установяване на преки контакти между безработни и работодатели. Три са разкритите работни места в Консултантския център в Берковица. Общо за целия проект ще бъдат обучени 6 групи по 15 безработни лица в неравностойно положение.

Адресът на Консултантския център в Берковица е:

Ул. „Атанас Кюркчиев“

бл. Ком /партерен етаж/