Актуални Новини

“ОТВОРИ СЪРЦЕТО И УМА СИ”

Гергьовден, Едерлези, Джорджовдане, Агио Гиоргос – много имена за един празник. Най-големият сред пролетни празници, съвпадащ с разцвета на природата, и за българи, и за роми, и за каракачани, и за турци. Това как български етноси празнуват празника, как го отбелязват и какви обреди извършват на този ден, ни показаха учениците от І ОУ “Н. Й. Вапцаров”, участващи в различните дейности по проекта „Отвори сърцето и ума си!”. Проектът стартира на 01 ноември 2011 година и ще приключи на 01 ноември 2012 година. Разработен е към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерството на образованието, науката и младежта и цели утвърждаването на умения за интеркултурна комуникативна компетентност на учениците чрез представяне на културната специфика на отделните етнически малцинства – фолклор, изкуство, култура, взаимно опознаване и общуване, спорт и образование.

Вашият коментар