Актуални Новини, Новини

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ПЛОЩАД ”Й. РАДИЧКОВ”

Днес, 18.03.2021 г. , в сградата на Общинска администрация – Берковица, се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение по проект „Реконструкция на част от площад” Й.Радичков”, намиращ се в ПИ 03928.511.543 по КК на гр. Берковица и парк-градина, намиращ се в ПИ 03928.511.542 по КК на гр. Берковица“. На срещата присъстваха Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Гергана Антонова – Зам.-кмет на Община Берковица, Милован Жан – Председател на ОбС-Берковица, арх. Мариел Спасов – Управител на „Строител-Криводол” ЕООД, гр. Криводол, инж. Пламен Захариев – Управител на  фирмата-проектант „ИСИ 09“ ООД, гр. Монтана, инж.Алберт Младенов – Ръководител направление “Строителен надзор” в “Дикрил консулт” ЕООД-София, Галина Борисова – Гл. специалискт „Строителство“, инж. Иван Георгиев – Гл. специалист „АО Кадастър“.

За обекта е предвидено подмяна на съществуващата настилка, изграждане на осветление, както и озеленителна и паркоустройствена част. Проектът предвижда  подмяна на настилки с изцяло нови естествени  материали, направа на нови алеи с пейки и демонтаж на съществуващите, подмяна  и направа на ново парково осветление, подмяна на ВиК инсталации и направа на нов фонтан в началото на източната част от площада, обособяване на  цветни кътове и засаждане на нови дървесни видове по дендрологичен проект, направа на  настилка  на площадното пространство от два вида естествени плочи и павета с вградено осветление, възстановяване и ремонт на съществуващата чешма, направа на два броя кръгли цветарници, монтаж на пейки от дърво и метал, както и осигурен достъп на хора с двигателни увреждания. Целта на проекта е да се подобри жизнената среда, условията за живот и инфраструктурата за отдих и възстановяване в град Берковица.

Припомняме, че за втора поредна година, с решение на МС от 09.12.2020 година, са отпуснати допълнителни средства на Община Берковица. Община Берковица получи 1 милион лева за реконструкция и ремонт на площад „Йордан Радичков“ и парка към него.