Актуални Новини

ОТКРИВАНЕ ЦНСТДМУ В БЕРКОВИЦА

11122

На 2 април 2015 г. /четвъртък/ от 11.00 часа  официално ще бъде открита новата сграда на ЦНСТДМУ в гр. Берковица. Изграждането на ЦНСТДУ в Берковица се извърши по Договор с Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 321 с номер 12/321/01099 от 03.10.2012 г., където строително-ремонтните работи са на стойност 585 223.12 лв. без ДДС. Закупеното  оборудване е на стойност 38 883.00  лв.  без ДДС.

Изпълнител на строително-ремонтните дейности е „Аи Ти Ди груп“ ЕООД – София.
Изградената нова двуетажна сграда, представлява постоянно жилище за деца с умствени и физически увреждания, които са се намирали  в различни социални институции. Жилището е  построено на незастроен общински терен на територията на закрито училище и има кухня, трапезария с дневна и осем спални със самостоятелни санитарни помещения. За децата е осигурена среда, близка до семейната. Тук те придобиват нови умения, стават по самостоятелни.
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – гр. Берковица е социална услуга от резидентен тип, разкрита на 17.02.2015 г. със Заповед на Кмета, с капацитет 12+2 места. Към момента в Центъра са настанени девет броя потребители, изведени от Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в гр. Берковица. Разкрити са 12 работни места – ръководител, социален работник, медицинска сестра, 8 броя детегледачи и техническа поддръжка.
Община Берковица е една от първите в страната, които започнаха да предоставят алтернативни социални услуги още през 2007 година. В града вече има защитено жилище и център за настаняване от семеен тип.