Актуални Новини, Новини

ОТКРИВАТ ПАНАИР “ФОЛКЛОР И ЗАНАЯТИ” В БЪРЗИЯ

ПАНАИР "ФОЛКЛОР И ЗАНАЯТИ" В БЪРЗИЯ


На 28 май 2022 г., от 12:00 часа, в двора на училището в с. Бързия, ще бъде открит Панаир “ФОЛКЛОР И ЗАНАЯТИ”. От 16:00 ч. ще се проведе най-масовият открит урок за обучение по Грънчарско хоро. От 17:00 ч. се организира богата фолклорна програма и състезание между участниците танцьори за изпълнение на танци, посветени на занаяти и грънчарство. Панаирът ще се съпътства от изложението на занаятчийски изделия, основно грънчарски. През втория ден (29 май), ще се проведе публичен търг на грънчарски изделия за създаване на Фонд за подкрепа на общността и децата на Бързия. През цялото време всеки ще може да се разгледа обучителното грънчарско студио, създадено в училището от проекта “Занаят грънчарство за всички“.
Очакват ви и други атрактивни развлечения. Допълнителна информация www.youth-crafts-folk.org.
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г. Организатори са Сдружение “Младежки порив за бъдещето” Монтана в рамките на проект „Занаят Грънчарство за всички“ (№CB007.2.12.018), финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ–ИПП България-Сърбия 2014-2020 г., изпълняван съвместно с “ДЕЛИ-Пространство за творческа дейност” НПО, Ниш Сърбия.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!