Актуални Новини

ОТКРИТА ПРАКТИКА ПО БЕЛ

Открита практика се проведе на 24 април във 2. ОУ„Христо Смирненски“ – Берковица. Г-жа Надя Тимчева представи урок по български език на тема: Съществителни имена. Прилагателни имена. Глаголи. На мероприятието присъстваха г-жа Е. Давидова  – ст. експерт начално образование и преподаватели от Берковица и Монтана. В хода на урока г-жа Тимчева включи разнообразни методи – беседа, ролеви игри, иновативни методи. Направи междупредметна връзка с музиката, информационните технологии, историята и религията – учебен предмет, който се изучава единствено в нашето училище от всички учебни заведения в област Монтана. Режисьорският опит на преподавателката й помогна да завладее децата и те се включиха активно в изпълнението на поставените задачи. Второкласниците впечатлиха със знания за изучените от тях части на речта – съществителни имена, прилагателни имена и глаголи. 

 

Вашият коментар