Архив

Открита процедура – Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за гр. Берковица”

Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за гр. Берковица”

1. Решение за откриване

2. Обявление

3. Документация

4. Въпроси и отговори