Архив

Открита Процедура

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по: „Ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура  в жилищни комплекси на гр. Берковица – ЖК „Заряница“, ЖК „Изгрев“ и ЖК „Стара планина“

 

1. Решение

2. Обявление

3. Документи за подбор

 

Цена на документацията е 8.80 лв. с включено ДДС. Лицата могат да закупят документацията за участие от деловодството на Община Берковица, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4 всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 часа и от 12.30 ч. до 17.00 часа, след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Берковица: По банков път: IBAN: BG35UBBS80028413870905, BIC: UBBSBGSF, ВИД ПЛАЩАНЕ 447000 в БАНКА ОББ АД на касата в Община Берковица Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването – Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4 от 9.00 ч. до 12.00 часа и от 13.30 ч. до 16.00 часа, всеки работен ден.