Актуални Новини

ОТМЕНЯ СЕ БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В БЕРКОВИЦА

11122Със Заповед РД 15-571/08.09.2014 г. кметът на Община Берковица отмени бедственото положение, считано от 17.30 часа на 08.08.2014 г., поради отпадане на обстоятелствата послужили като основание за това.

Заповед РД 15-571/ 08.09.2014 г.