Актуални Новини, Новини

ОТМЕНЯ СЕ ЗАПОВЕДТА ЗА ЗАБРАНА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕНДИНГ МАШИНИ

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-I9 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р–37/26.02.2020 г. на Министър – председателя на Република България, Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова изменя Заповед №РД-15-263  от 24.03.2020 г., като т.1 се отменя. Фирмите собственици, наематели или ползватели на вендинг машини за кафе, напитки и пакетирани храни да предприемат съответните действия по редовна дезинфекция – бутони, отделения за банкноти или монети и всички други повърхности, които са в контакт с ръцете на потребителите.

ЗАПОВЕД РД-15-291