Актуални Новини

ОТНОСНО ОТСИЧАНЕТО НА ДЪРВЕТА НА СТАДИОН „МРАМОР“

Във връзка с публикации на граждани във Фейсбук относно отсичането на дървета на стадион „Мрамор“,  Община Берковица дава следната информация:

Дърветата се отсичат съгласно проведени 2 броя тръжни процедури за отсичане на общо 9 броя орехи, 1 брой клен и 1 брой габър, намиращи се на територията на стадион  „Мрамор“ и речното корито на р. „Берковска река“. Процедурите са проведени с  Решение № 1481 от Протокол №74/25.01.2019 г. и Решение № 1544 от Протокол №77/29.03.2019 г на Общински съвет – Берковица.  Определените за отсичане дървета  имат засъхнали и чупещи се клони,  които падат върху пистата (ролбана) и създават опасност за трениращите по пистата деца, разрушават бордюра и повдигат самата писта. Част от дърветата са загнили в основата си и имат хралупи, а тези в речното корито са с открити корени. Докладът за определяне стойността на таксата на корен на дървесината е определена от лицензиран лесовъд.