Актуални Новини

ОТЧЕТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Отчетно заседание проведе Обществен съвет-Берковица на 15.12.2017 г. На работната среща присъстваха и Секретарят на общината г-жа Велка Живкова и г-н Ангел Ангелов. Стана ясно, че продължава съвместната работа на Съвета и Община Берковица. На проведените 9 заседания са присъствали ръководители на различни ведомства, с които са обсъдени различни въпроси и проблеми, които вълнуват гражданите на Берковица. А ето и някои от тях:

  • Предложение до общинската комисия по пътна безопасност за реорганизация на движението в центъра. Преглед на знаковото стопанство и движението и контрола в петъчните дни. Спазване на скоростта в градски условия и нощни гонки. Паркирането на коли по тротоарите и повишен контрол. Със заповед на кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов е разпоредено премахването на колите, които не са в движение и пречат на пешеходците;
  • Обсъдени са били и детската престъпност, дежурствата на полицаи пред учебните заведения, пътна безопасност и обществен ред, постоянна охрана на селата на територията на Община Берковица;
  • Поставени са и въпроси, свързани с разпространението на наркотични вещества на територията на общината, телефонните измами и полицейски патрули. Насочено е вниманието към увеличаване на охраната на Общински пазар, гр. Берковица в петъчните дни;
  • Решаване на въпроси свързани с гробищния парк и сметосъбирането. Направено предложение за закупуване на столове и пейки за обредния дом, което бе изпълнено от общината в кратък срок;
  • Във връзка със снегопочистването се направи предложение за засилване на контрола спрямо наетите фирми и налагане на санкции, ако не се изпълняват договорните отношения;
  • Поставен въпрос за захранването на града с минерална вода, което е важно за развитието на туризма и повишаване имиджа на града ни;
  • Постави се начало на инициатива за събиране на средства за подпомагане на пострадали семейства от Хитрино;
  • Проведе се среща с кмета на общината, на която той бе запознат с мненията на обществеността по отношение на конкурсите, обществените поръчки и назначенията в общинска администрация;
  • Направени предложения до общинското ръководство и вземане на участие при организиране на мероприятия по различни поводи: състезание „Лъвски скок“ за учениците от основните училища, факелно шествие, конкурс за есе на тема „Левски в мен“, поход до връх Ком и други.

Общественият съвет заедно с Общинска администрация-Берковица през отчетния период работиха за разрешаването на поставените въпроси и постигнаха добри резултати, но има какво още да се желае. Ще продължи съвместната дейност за повишаване качеството на живот в Община Берковица и подобряване на жизнената среда на града и селата.