Актуални Новини, Новини

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2022 ГОДИНА

Отчет на кмета

Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,

Преди четири години приех предизвикателството да бъда кмет на Община Берковица, водена от убеждението, че тя може да се превърне в наистина добро място за живеене. За мен развитието на Община Берковица е кауза, защото това е не само родното ми място, но и място, с което ще съм щастлива всеки един берковчанин да се гордее с постигнатото.
За местната власт януари месец е време за равносметка – за свършеното досега, за настоящата ни дейност и за това, което предстои.
През този период на управление доказахме, че Община Берковица може!
Във време на равносметка бих казала: Нека „говорят“ успешно реализираните проекти в сферата на енергийната ефективност, социалните услуги, образованието, здравеопазването, инфраструктурата, градската среда, обновените площи за широко обществено ползване и още много други. Благодарение на екипната работа с кметовете и кметските наместници в община Берковица, в селата бяха подменени водопроводи, ремонтирани улици, спечелени бяха и редица проекти за подобряване на средата на живот в населените места.
През изминалата 2022 година обогатихме културните и спортни събития в община Берковица с провеждането на редица изложби, представяне на книги, концерти, планински походи и традиционни за града ни мероприятия. Съвместно с Музеен комплекс – Берковица за поредна година бяха организирани и редица инициативи, свързани с фолклорните обичаи, бита и културата на българина.
Вярвам, че и занапред ще работим още по-усърдно, не само за да защитим и надградим постигнатото, но и да довършим започнатото!

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица