Актуални Новини, Новини

ОТ ВИВАКОМ УВЕРИХА, ЧЕ НЯМА ИЗГРАДЕНА 5G МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

В отговор на отправено запитване от кмета на Община Берковица към телекомуникационните оператори за наличието на мобилна мрежа от пето поколение на територията на община Берковица и влиянието на такава система върху здравето на хората и околната среда, мобилният оператор Виваком предостави информация, в която уточнява, че към момента на територията на страната ни няма действаща 5G мрежа на нито един от телекомите.

Естествено е при въвеждането на всяка нова технология обществеността да се интересува от нейното влияние върху човешкото здраве и природата. Темата за изграждането и въвеждането в употреба на 5G мрежа е от широко обществено значение не само в България, но и в страните от Европейския съюз. С цел повишаване на информираността на гражданите и превенция от разпространяването на неверни твърдения, органът на европейските регулатори за електронни съобщения (BEREC) разпространи на 20 април 2020 г. до националните регулаторни органи информация за механизмите за регулиране и контрол на разгръщането на мрежи от пето поколение и опазване на общественото здраве – се казва в писмото.

Становището е публично достъпно на сайта на българския регулаторен орган – Комисия за регулиране на съобщенията: https://crc.bg/bg/novini/1313/poziciq-na-organa-na-evropejskite-regulatori-v-oblastta-na-elektronnite-syobshteniq-otnosno-razgryshtaneto-na-5-g-mrezhi-i-opazvane-na-obshtestvenoto-zdrave .

От VIVACOM поясняват, че мрежите, които се поддържат към момента, отговарят в пълна степен на съществуващото законодателство. При изграждането и експлоатирането им се спазват стриктно националните нормативни изисквания за опазване на общественото здраве от излъчванията и допустимите прагове за електромагнитни излъчвания (ЕМИ). VIVACOM уверява, че ще спази всички изисквания на националното ни законодателство и при изграждането на всички следващи поколения телекомуникационни мрежи, които въвежда. От телекома съветват всички граждани да се доверяват на официалните източници на информация като публикуваното становище на сайта на КРС и портала на Националният център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването, където са публикувани редица достоверни и проверени материали по темата: https://ncpha.government.bg/bg/.

Отговор от Виваком – 5G