Актуални Новини

ОТ ДНЕС, 19.03.2021 ГОДИНА, ИМУНИЗИРАНЕТО СРЕЩУ COVID-19 С ВАКСИНАТА НА ASTRAZENECA СЕ ВЪЗОБНОВЯВА

От днес, 19 март 2021 година, със заповед на директора на ИАЛ, се възобновява имунизирането срещу COVID-19 с ваксината на AstraZeneca.

Всички лица, които са се регистрирали за поставяне на ваксина за седмицата, през която ваксинационните центрове бяха затворени, ще бъдат автоматично презаписани с една седмица напред. Всеки регистриран ще получи SMS или имейл за новата дата и час на имунизацията през избрания от него канал за връзка. Двадесет и четири часа преди ваксинацията системата ще изпрати ново напомняне. Потребителите имат възможност да променят дата и часа на ваксинация и да изберат друг времеви прозорец в зависимост от натовареността на ваксинационните центрове. Регистрирането на нови потребители, които желаят да се имунизират, ще е възможно от 20 март 2021 година на следния адрес: https://www.his.bg/bg/reservation.

Европейската агенция по лекарствата, след извършен задълбочен анализ на всички данни, както от предклиничните и клинични изпитвания, така и на наличните след издаването на разрешението за употреба, потвърждава ефикасността и безопасността на ваксината на AstraZeneca. Българската агенцията по лекарствата също е извършила анализ на една от партидите, който потвърждава, че ваксината е качествена и е безопасна за употреба.

Комитетът по проследяване на лекарствената безопасност към ЕМА представя своите заключения, според които ваксината на AstraZeneca е безопасна, при нея има положително съотношение полза-риск, няма партиди, при които да е установено отклонение в качеството и които да бъдат причина за нежелани реакции.