Актуални Новини

ОТ НАЧАЛОТО НА 2016 ГОДИНА В БЕРКОВИЦА ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“

IMG_3187Социалната услуга „Обществена трапезария“ продължава и през 2016 година. През месец декември кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов сключи договор с Фонд „Социална закрила“ за реализиране на дейностите по социалната услуга. През тази година услугата „Обществена трапезария“ обхвана 72 потребители, за периода от 4 януари до 30 април 2016 г. Реализирането на дейността включва предоставяне на безплатна храна за обяд – супа, основно ястие и хляб. Основната цел на услугата е да достигне до крайно нуждаещи се лица и да осигури топъл обяд за лицата с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии, скитащи и бездомни лица.