Актуални Новини

ОТ РДПБЗН-БЕРКОВИЦА ПРЕДУПРЕЖДАВАТ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ

01-2-106x150С повишаване на дневните температури на много места започна почистването на стопанства, дворни места, вили, паркове и градини. Почистват се също териториите на производствените и търговски обекти и населените места от суха растителност и отпадъци. Поради зачестилите случаи на пожари в сухи треви, РДПБЗН – Монтана изработи брошури, с които да припомни основните правила и мерки за пожарна безопасност при извършването на тези дейности. Материалите ще се разпространят  чрез кметовете на общини от територията на Област Монтана. Специално внимание ще бъде обърнато при информирането на по-уязвимите социални групи.

ВАЖНО!!!

02-2-106x150За да се избегнат нежелани ситуации е необходимо отпадъците да се извозят и изхвърлят на определените за целта места. Добър вариант е използването на компостери, дробилки за клони и други алтернативни технологии. Недопустимо е паленето на огън във ветровито време, безразборното изхвърляне на неизгаснали кибритени клечки, фасове и стъклени бутилки. Правилата за пожарна безопасност да се спазват и при извършване на огневи работи ( рязане, заваряване и запояване на метали). Гражданите трябва да знаят, че е абсолютно забранено изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделски земи! Не се допуска паленето на огън в междублокови пространства, в близост до паркирани автомобили, бензиностанции, складове за леснозапалими и горими материали. Нарушителите носят административно-наказателна отговорност съгласно Закона на МВР и Правилника за неговото прилагане, Закона за опазване на земеделските земи, общинските наредби и други нормативни документи.