Актуални Новини, Новини

ОТ 04.05.2020 ГОДИНА СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

Във връзка с подписан Договор №ФС01-0405/15.04.2020 г. и решение на комисия, сформирана със Заповед № РД-15-339 на Кмета на Община Берковица и издаден протокол на 28.04.2020 година за извършен подбор от подадената информация, в съответствие с указаните целеви групи по проект “Целево подпомагане с топъл обяд в Община Берковица“, са изготвени поименни списъци на одобрените потребители, включени в проекта по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ Списъцитe, съставени съобразно изискаваниятa, включват потребители, заявили желание по телефона, допустими за подпомагане, както и лица, подадени от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Берковица. Програмата се финансира от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане на стойност 4 785 лв., както и от допълнително дофинансиране от Община Берковица на стойност 850 лв. По проекта ще бъдат подпомогнати 50 представители на целевите групи за периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. Дейностите се реализират за период от 33 работни дни, считано от 01.05.2020 година, и следва да приключат не по-късно от 19.06.2020 година. Предоставянето на топъл обяд до домовете ще започне от 04.05.2020 година. Целевите групи са: лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина; уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната; лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности  от храна. Целите на проекта са: подпомагане на уязвими лица от целевите групи в период на обявено извънредно положение на територията на Република България в условията на световна пандемия. С цел опазване на рисковите групи и спазване на противоепидемичните мерки ще се предоставя топъл обяд и съпътстваща подкрепа. Осигуряването на съдействие при пазаруване на най – необходимото – лекарства и хранителни продукти със средства на потребителя, в ежедневието на целевите групи ще допринесе за изпълнение на заложените в страната противоепидемични мерки, ще се ограничи потока от хора и ще се подпомогнат и осигурят най – нуждаещите се.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЛИЦА