Актуални Новини, Новини

ОТ 1 АВГУСТ 2023 ГОДИНА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Лого Община Берковица

Документи за еднократно финансово подпомагане се подават в ЦАО на Общинска администрация –  Берковица, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, в едномесечен срок от 1.08.2023 година до 31.08.2023 година за възникнало основание за предоставяне на еднократно финансово подпомагане в периода от 1.09.2022 година до 31.08.2023 година.

  1. За предоставяне на закрила по Общинската програма се кандидатства с:

1.1 Искане за предоставяне за закрила, съгл. Приложение 2;

1.2  Копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето;

1.3  Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик;

1.4  Копия от документи (дипломи, грамоти, сертификати или протоколи), удостоверяващи класиране на І, ІІ или ІІІ място/връчване на златен, сребърен или бронзов медал/I, II или III награда/гран при или специална/индивидуална награда/присъдено звание от посочените по-горе прояви за съответната календарна година.

1.5 Декларация – лични данни

Когато ученик има завоювани повече от едно призови места, материалното стимулиране се получава за едно постижение.