Актуални Новини

ОТ 21 ЮЛИ ЗАПОЧВАТ ИНТЕРВЮТАТА С КАНДИДАТИТЕ ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА – КАНДИДАТИТЕ ОТ БЕРКОВИЦА СА СРЕД ПЪРВИТЕ ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ

От 21 юли 2016 г. в МОН започват интервютата с издържалите участници в първия етап на конкурса за директори на общински и държавни училища, който се проведе на 19 юли.

Интервютата ще продължат до края на юли. 332 кандидати за директори на общински училища са издържали теста. Първи за събеседване са поканени кандидати от областите Видин, Враца, Монтана, Перник, София-град и София-област. Двама кандидати за директори на ОУ „Г.С. Раковски“, с. Бързия,  Община Берковица  днес са на интервю в  столицата, заедно с гл. експерт „Образование“ към ОбА г-жа Анелия Якимова.

Успоредно започват интервютата и със 118-те успешно решили теста кандидати за държавни училища. Графикът, по който ще се провеждат интервютата за общински училища е  публикуван на сайта на съответния Регионален инспекторат по образование, където се намират училищата, за които има конкурс. А графикът за интервютата за държавни училища ще бъде оповестен и на сайта на МОН.

Само 3,2% не са издържали теста. Според комисията, оценявала работите, това говори за добра подготовка на участвалите в изпита. Учителите имаха 70 минути, за да отговорят на 50 въпроса, свързани с решенията, които ще трябва да вземат като директори. Голяма част от въпросите бяха свързани с новите моменти, които произтичат от влизащия в сила на 1 август нов Закон за предучилищното и училищно образование. Преди изпита МОН информира учителите по кои нормативни актове ще бъдат подготвени въпросите и за теста, и за интервюто.

Тестът за изпита бе генериран в МОН, като от три варианта бе избран вариант 1. При всички мерки за сигурност срещу изтичане на информацията часове преди изпита тестът бе разпечатан и изпратен в четирите центъра, където бе първият етап от изпита – София, Плевен, Шумен и Хасково. Комисиите съобщават, че навсякъде са спазени всички инструкции за провеждане на изпита и няма декласирани заради опити за преписване или използване на мобилни телефони.

Първият етап на конкурса за директори на държавни и общински училища се провежда на 19 юли. За първи път конкурсът се провежда едновременно в цялата страна. Кандидатите се явяват на тест в четири областни центрове – в Плевен – 75 кандидати/ сред, които и от Берковица/, Шумен –  87, София-град – 189 и в Хасково – 102. Общо до тест са допуснати 453 кандидати. Те ще се състезават за директори на 109 общински и 37 държавни училища.

/www.mon.bg/