Обяви

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА

Уважаеми випускници,

Уведомявам Ви, че за учебната 2017/2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”– град Варна ще се приемат курсанти с 5 годишен срок на обучение, редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специализации:

– „Корабоводене за ВМС“

– „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“

– „Корабни машини и механизми за ВМС“

Кандидатите-граждански лица, лауреати на национални и международни олимпиади по предмет, който съответства на предметите от писмения конкурсен общообразователен тест,и завършили средно образование в годината на провеждане на олимпиадата и/или в предходните две години, да прилагат и документ, издаден от Министерството на образованието и науката, удостоверяващ това обстоятелство.

Кандидатите могат да кандидатстват в до две кампании за ранен прием и в редовна приемна кампания във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

Необходимите документи за кандидатстване могат да се получат от служба „Личен състав“ на ВВМУ, от Военното окръжие II степен – Монтана и от офис за водене на военен отчет в община Берковица.

Информация за датите за провеждане на изпитите и условията за кандидатстване, може да получите в:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

гр. Берковица, пл.”Йордан Радичков” № 4 ( ет. 2,стая 207  понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

Емил Иванов, тел. (0953) 88 802  и  GSM 0898 740 104

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Монтана:

  1. Първа кампания за ранен прием – до 27.01.2017 г.
  2. Втора кампания за ранен прием –  до 24.03.2017 г.
  3. Кампания за редовен прием –  до 23.06.2017 г.

Старши експерт в офис за водене на военен отчет в Община Берковица

Цивилен служител            Емил Иванов