Актуални Новини, Новини

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА ОБЯВЯВАНЕ ЕФЕКТИВНИЯ СТАРТ НА ПРОЕКТ № BG16M1OP002-2.005-0008 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И ВЪРШЕЦ“

Днес, 30 октомври 2020 година, се състоя официална церемония „Първа копка“ за обявяване ефективния старт на проект №  BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане  на  компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“. Проектът е финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращиинсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“. Събитието се състоя на определения терен за изграждане на инсталацията в местността „Тутмата“, отклонението за с. Мездрея.

Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Берковица и Вършец, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци. Специфичната цел на проекта е да се осигури необходимата инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените и/или биоразградими битови отпадъци в общините. По проекта ще бъде изградена компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 3696 т/г. Бенефициент по проекта е Община Берковица, а партньор е Община Вършец. Стойността на проекта  е 3 732 873.03 лева .

По време на церемонията бе извършен тържествен водосвет за здраве и благоденствие от отец Димитър, след което зам.- кметът на Община Берковица Атанас Георгиев и кметът на Община Вършец инж. Иван Лазаров приветстваха всички присъстващи. На събитието присъстваха и Милован Жан – Председател на Общински съвет – Берковица,  Илия Кръстев Леков – представител на ДЗЗД „Биокомпостер“, Милен Каменов – представител на „Иск Инженеринг“ и „Консултал“ЕООД, общински съветници, служители на Общинска администрация – Берковица.

watermarked-DSC03929watermarked-DSC03945watermarked-DSC03960